Klej Bautec SPU15 jednoskładnikowy, półelastyczny klej poliuretanowo-silanowy

SKU: 210311000105
Ocena:

Dostępność: Prosimy o kontakt w celu ustalenia dostępności
tel. 512 245 978 email: sklep@dlh.pl
Dostępny na zamówienie

600,81 zł /szt
Suma : 600,81 zł
Dane techniczne:
Typ: Poliuretanowo-silanowy
Pojemność: 18 kg
Rodzaj: 1-składnikowy Wydajność:

paca B11 1,0 - 1,2 kg/m2

paca B15 1,1 - 1,3 kg/m2

CMS tab
Opis produktu

Klej Bautec SPU15 jednoskładnikowy, półelastyczny klej poliuretanowo-silanowy

Podkład musi być mocny, suchy, czysty, wolny od rys, spękań, tłuszczów i olejów(materiałów ograniczających przyczepność). Przed gruntowaniem podkład należy obowiązkowo przeszlifować i odkurzyć. Stare podkłady, podkłady wyszpachlowane masami cementowymi i podkłady z resztkami klejów należy sprawdzić pod względem przyczepności i wytrzymałości. Podkład powinien mieć wytrzymałość na ściskanie większy od25MPa, na odrywanie większe niż 1 MPa ( badanie metodą Pull-off).Przed klejeniem sprawdzić wilgotność podkładu i jego temperaturę, a także stabilność nawierzchni metodą rysikową. Maksymalna resztkowa wilgotność dopuszczalna podkładu przed klejeniem wynosi :

 • ·jastrychy cementowe (wilgotność ≤ 2,0% CM),

 • ·beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilg ≤ 2,5% CM)

 • ·podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% CM)

 • ·podłoże drewniane(wilgotność ≤ 8%-12 % CM)

Na ogrzewaniu podłogowym wartości te ulegają dwukrotnemu zmniejszeniu. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania. Powierzchniowe rysy w podkładzie należy poszerzyć, odkurzyć i zalać gruntem TEC PRIMEREPX. Rysy posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,2mm. W przypadku dużych ubytków podłoże naprawić masą naprawczą szybkoschnącą. W przypadku podkładów zawilgoconych do 4,5 %CM, zaleca się stworzyć warstwę przeciw wilgotnościową z gruntu TEC PRIMERPU lub EPX. Grunt należy nałożyć dwukrotnie „metodą na krzyż”. Wierzchnią warstwę gruntu posypać suchym piaskiem kwarcowym -2,5 kg piasku na 1 m2powierzchni podkładu o uziarnieniu 0,6-1,2mm. Po związaniu gruntu, resztki piasku należy zebrać odkurzaczem. Związany w gruncie piasek kwarcowy zwiększa przyczepność masy samopoziomującej do podkładu. Na grunt wylać min. 3 mm grubości masy samopoziomującej pod parkiet. Do tak przygotowanego podkładu można kleić parkiet. Parkiet można kleić bezpośrednio do gruntu TEC PRIMER PU lub EPX. Należy pamiętać o rozpoczęciu klejenia w odpowiednim czasie po zagruntowaniu, ale nie później niż do 48 h. Przy stosowaniu gruntu TEC PRIMERD klejenie jest możliwe najwcześniej po całkowitym wyschnięciu (brak zacieków, kałuż).Klej ten może być wykładany na prawidłowe, odpowiednie przygotowane dowolne podkłady bez konieczności gruntowania. Podkłady asfaltowe zawsze gruntujemy gruntem TEC PRIMER EPX

Klej Bautec SPU15 Jednoskładnikowy, Półelastyczny Klej Poliuretanowo-Silanowy ułatwi Ci wykonanie prac remontowych. Preparat jest przeznaczony do desek wielowarstwowych i parkietu. Ekologiczny środek jednoskładnikowy jest bezrozpuszczalnikowy, dlatego bezpieczny w użytkowaniu. Brak drażniącego zapachu sprawia, że preparat jest komfortowy podczas aplikowania. Klej Bautec SPU15 Jednoskładnikowy, Półelastyczny Klej Poliuretanowo-Silanowy jest przeznaczony do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży.

Klej Bautec SPU15 Jednoskładnikowy – dlaczego warto go wybrać?

Klej naprawczy do parkietu jest modyfikowany silanami, co zapewnia elastyczność oraz odporność na zerwanie. Przed rozpoczęciem prac odpowiednio przygotuj podłoże, które musi być czyste, odtłuszczone i suche. Klej Bautec SPU15 Jednoskładnikowy, Półelastyczny Klej Poliuretanowo-Silanowy może być stosowany w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym. Zabrudzenia po preparacie bez trudu usuniesz. Dzięki temu sprzątanie po pracach remontowych przebiegnie sprawnie.

Klejenie:

Klej znajduje się w plastikowym opakowaniu. Kleju nie należy mieszać! Klej rozkładać równomiernie za pomocą odpowiedniej pacy. Na przygotowane podłoże nanosimy taką ilość kleju, aby wystarczyła do przyklejenia parkietu w czasie ok. 65minut. Parkiet należy równomiernie ułożyć, docisnąć i dobrze zamocować. Pacą B 11kleimy parkiet wielowarstwowy, pacą B 15kleimy deskę wielowarstwową. Prace związane z klejeniem należy wykonywać w okularach i gumowych rękawicach. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady u lekarz. Czas schnięcia otwartego zależy od wilgotności drewna, temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz od własności podkładu. Ze wzrostem temperatury i spadkiem wilgotności względnej powietrza ulega on skróceniu, przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności względnej powietrza wydłużeniu.

Zalety

 • Bezwonny i bezrozpuszczalnikowy

 • Przystosowany do ogrzewania podłogowego

 • Na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe

 • Do litych długich i szerokich desek

 • Długi czas pracy: do 60 min

 • Do desek dwustronnie lakierowanych

 • Do drewna egzotycznego

 • Jakość i innowacyjność

 • Atrakcyjna cena

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Klej Bautec SPU15 -Karta Produktu Ikona Pliku Pobierz (rozmiar: 330.02 KB)

Mogą cię również zainteresować następujące produkty