Spółka DLH Global S.A. otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 99.535,41 PLN. Całość finansowana ze środków UE.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w obliczu epidemii COVID-19.