Przed montażem drewnianego tarasu należy zapoznać się opisem technicznym danego gatunku drewna. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska ma indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różnice usłojenia i kolorystyki. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed montażem. Rozpoczęcie montażu tarasu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. Przy projektowaniu tarasu należy uwzględnić naddatek materiału (ok. 10%) na przycięcia, wyrównywanie brzegów tarasu, itd. Deski powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, należy deski ścisnąć pasami lub/i równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na tendencję drewna do wichrowania i paczenia się.

Spis treści:
Przygotowanie podłoża - najważniejszy punkt montażu tarasu z drewna
Legarowanie - by montaż tarasu był stabilny
Montaż tarasu na wkręty
Montaż tarasu na klipsy iCLIP i VIVEIRO
Montaż drewnianego tarasu zakończony powodzeniem? Pora na pielęgnację i konserwację!

Przygotowanie podłoża - najważniejszy punkt montażu tarasu z drewna

Tarasy z drewnianych desek montuje się na wcześniej przygotowanym podłożu, którego wykonanie powinno być zgodne z obowiązującą sztuką i przepisami budowlanymi. Wykonanie podłoża odbywa się na wyłączną odpowiedzialność wykonawcy, a podane poniżej zalecenia mają charakter informacyjny.

Podłoże musi być gładkie, twarde i stabilne. W przypadku montażu na podłożu nieprzepuszczalnym, należy zapewnić minimalny spadek umożliwiający odpływ wody poza obszar tarasu. Montaż na podłożach betonowych i nienasiąkliwych powinien pozwolić wodzie swobodnie spływać między legarami – dlatego należy odizolować legary od podłoża za pomocą podkładek z materiału nienasiąkliwego (np. gumowych). Schemat montażu tarasu drewnianegoW przypadku montażu tarasu na gruncie należy usunąć warstwę ziemi na głębokość ok. 20–30 cm, a w to miejsce przygotować podkład z mieszaniny żwiru lub małych kamieni, usypanych na włókninie chroniącej przed przerastaniem chwastów. Całość należy zagęścić w sposób uniemożliwiający dalsze osiadanie kamieni.

Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć płyty betonowe pod legary w odstępach:

  • 45 cm (odległość między legarami),
  • 70-80 cm (w kierunku układania legarów).

 

Legarowanie - by montaż tarasu był stabilny

Deskę tarasową należy montować na legarach o gęstości zbliżonej do materiału, z którego wykonane są deski. Do desek z drewna egzotycznego nie można stosować legarów z drewna iglastego, ponieważ zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować wyrywanie wkrętów. Legary konstrukcyjne muszą być zamocowane do podłoża w sposób zapewniający solidną podstawę (np. za pomocą kołków szybkiego montażu). Niezwykle ważny jest prawidłowy rozstaw legarów.  Maksymalny rozstaw legarów uzależniony jest od przekroju deskiMontaż desek tarasowych

Montaż tarasu na wkręty

Przy montażu tarasu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody – dlatego odstęp między deskami powinien wynosić minimum 6 mm. Deski należy przykręcić do każdego legara 2 wkrętami o długości dwukrotnie większej niż grubość deski. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej przeznaczonych do montażu drewnianych tarasów. Przed wkręceniem należy wykonać wstępne nawiercenie (wiertło 4 mm przy wkręcie o średnicy 5 mm).

Wkręty powinny być mocowane w odległościach:

  • 15-20 mm od krawędzi deski,
  • 30-60 mm od czoła deski, aby uniknąć wyginania się końców.

 

Montaż tarasu na klipsy iCLIP i VIVEIRO

Pierwszą deskę tarasową należy zamontować do legarów za pomocą wkrętów lub specjalnych klipsów startowych ze stali nierdzewnej. Klips należy wepchnąć do wyfrezowanego boku deski a następnie przykręcić go do legara. Kolejną deskę podsuwamy maksymalnie do klipsa, tak aby znalazł się w wyfrezowanym boku deski. Deski powinny być mocno dosunięte – w tym celu można użyć młotka gumowego, ścisków stolarskich lub pasów ściągających. Pracę należy kontynuować, aż do pokrycia całej powierzchni. Przykręcony klips musi znaleźć się w każdym styku dwóch desek nad legarem. Odległość między klipsem a końcem deski nie może być większa niż 5 cm. W przypadku łączenia desek na długości należy każdą końcówkę deski przymocować do legara za pomocą oddzielnego klipsa. Ostatnią deskę należy przymocować za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.

Montaż drewnianego tarasu zakończony powodzeniem? Pora na pielęgnację i konserwację!

Pielęgnacja tarasu z drewna

Konserwacja tarasu drewnianegoStała pielęgnacja drewnianego tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotki lub miotły. W przypadku silnego zabrudzenia można umyć powierzchnie desek przy pomocy twardej szczotki lub myjki ciśnieniowej (w przypadku drewna iglastego należy zmniejszyć ciśnienie). Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wokół tarasu. Nie wolno dopuścić do zbierania się zanieczyszczeń dookoła tarasu oraz w szczelinach między deskami. W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy.

Konserwacja drewnianego tarasu

Pod wpływem czynników atmosferycznych drewniane deski tarasowe podlegają naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu zachowania naturalnego koloru drewna oraz zapewnienia dodatkowej ochrony należy stosować olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane. Olejowanie najlepiej powtarzać dwa razy w roku: na wiosnę przed rozpoczęciem sezonu oraz jesienią, aby odpowiednio zabezpieczyć drewno przed zimą. Przy olejowaniu zaleca się korzystanie z wyrobów producentów chemii rekomendowanych przez DLH oraz ścisłe stosowanie się do instrukcji producenta chemii. Przed nakładaniem oleju należy usunąć resztki poprzedniej powłoki oraz brudu. Zaleca się użycie specjalnych środków do czyszczenia zniszczonego pod wpływem czynników atmosferycznych drewna. Przed nałożeniem oleju powierzchnia drewna powinna być całkowicie sucha. Nie należy olejować tarasów w temperaturach poniżej + 15 oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.

Drewno w kontakcie z metalem i wodą może powodować czarne (niemożliwe do usunięcia) plamki na powierzchni desek. Bardzo ważna jest dokładna ochrona (osłonięcie) tarasu w trakcie prac, podczas których powstają opiłki metalu. Następnie taras powinien zostać dokładnie oczyszczony