0,00 zł
0 0,00 zł

Ogólne warunki reklamacji i odstąpienia od umowy przez Klienta

 

Reklamacje

 

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona pocztą elektroniczną bądź tradycyjną na adres Punktu Sprzedaży w którym zakup został dokonany. W
przypadku Sklepu Internetowego odpowiednio na adres sklepu online.

2. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji ( wraz z kopia dowodu zakupu)

3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad
użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania

4. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres: reklamacje@dlh.pl

5. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed montażem.
    Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

FORMULARZ REKLAMACJI

 

Odstąpienie od Umowy zawartej na oldegłość:

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład

2.1.     pisemnie na adres: ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1, 02-495 Warszawa;

2.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dlh.pl

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty do sprzedawcy. Produkty należy zwrócić na adres: Magazyn Centralny (DLH Global SP. Z O.O., UL. CHŁAPOWSKIEGO 45, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY