Primer UR50 – grunt poliuretanowy 10L

689.00 PLN
SKU: 210211000090
Ocena:

Dostępność: Niewielka ilość

689,00 zł /szt
Suma : 689,00 zł
Dane techniczne:
Typ: Poliuretanowy
Pojemność: 10 litrów
Wydajność: 150-250 g/m2  
CMS tab
Opis produktu

Primer UR 50 - Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy

Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy, utwardzany wilgocią, niezawierający MDI (metylodifenylodiizocyjanianów), przeznaczony do przygotowania podłoża. Główną cechą tego produktu jest jego wielostronność. Może być stosowany do przygotowania niespójnych podłoży cementowych i jastrychów o wysokiej chłonności. Przyspiesza czas układania podłóg na podłożach o wysokiej wilgotności resztkowej (do maksymalnie 5%). Poza tym grunt ten może byś stosowany jako spoiwo do przygotowania zaprawy do wykonywania szybkich napraw

 

Aplikacja:

We wszystkich przypadkach opisanych poniżej, podłoże musi być wolne od jakichkolwiek substancji mających działanie oddzielające (oleje, smary, farby itp.)oraz musi posiadać odpowiednie wykończenie powierzchni. Jeżeli wylewka jest za gładka, musi mieć ona nadaną odpowiednią chropowatość za pomocą stalowej szczotki lub innej metody ułatwiającej penetrację gruntu UR 50 2010. Ponadto, poniżej wylewki musi być obecna paro-izolacja. Nie używać produktu na podłoża betonowe zawierające silnie higroskopijne materiały zdolne do zatrzymania rozpuszczalnika.

Zabezpieczenie przed pyłem

Jeżeli wylewka ma kruchą powierzchnię, przed klejeniem podłogi wskazane jest naniesienie warstwy gruntu UR 50 2010 rozcieoczonego z 30-50% rozcieoczalnika Diluente-Extra w celu zatrzymania zapylenia oraz zapobiegnięciu separacji. Podłoga może być kładziona po 24h z zastosowaniem kleju epoksydowo-poliuretanowego (Repox, Zero%), poliuretanowego (Policoll/ Unicol MF)i z klejami z silanowymi (Monosil).

Wiązanie sypkich wylewek

Nałóż pierwszą warstwę produktu rozcieoczonego z rozcieoczalnikiem DIluente Extra w proporcji 50-100% w zależności od wykooczeniai zwartości powierzchni. Po 3 godzinach, nie dłużej niż w ciągu 8 godzin nałóż drugą warstwę rozcieńczoną z 20-40% Diluente Extra. Po trzech godzinach, nie dłużej niż w ciągu 8 godzin może być nałożona trzecia, nierozcieoczona warstwa (w razie konieczności). Parkiet może być klejony po 24godzinach przy użyciu kleju epoksydowo-poliuretanowego, poliuretanowego lub silanowego. Jeżeli na powierzchni tworzy się struktura folii, na grunt (gdy jest on ciągle świeży)musi być rozsiany piasek.Po wyschnięciu nadmiar piasku musi być usunięty.

Zabiegi usuwające wilgoć

Jeżeli wylewka zawiera pozostałości wilgoci przekraczające maksymalną dopuszczalną wartość procesu, czas schnięcia może być przyspieszony poprzez naniesienie produktu w ten sam sposób jak ten opisany przy wiązaniu sypkich wylewek.

Przygotowanie syntetycznych zapraw

Produkt może być użyty do wykonania szybkoschnących zapraw z wyjątkowym poziomem przyczepności do wylewki. Zmieszać z piachem w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji (stosunek Grunt/Piach= 1:8, 10), Przed naniesieniem zaprawy należy zastosować na naprawianą powierzchnię grunt UR50 2010. Parkiet może być klejony po 24godzinach przy użyciu kleju epoksydowo-poliuretanowego, poliuretanowego lub silanic termination.

 

Właściwości:

Całkowite wyschnięcie

24 godziny

Średnie zużycie na jedną warstwę

5l gruntu + 5l rozpuszczalnika wystarcza na około 50m2. Zależne od chłonności wylewki.

 

Zalety:

  • nie zawiera MDI

  • niezwykle wszechstronny

  • bardzo dobra odporność na wilgoć (< 5%)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Karta Techniczna Ikona Pliku Pobierz (rozmiar: 217.29 KB)
Karta Charakterystyki Ikona Pliku Pobierz (rozmiar: 82.18 KB)

Mogą cię również zainteresować następujące produkty